ชื่อไทย
หัวใจแนบ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scindapsus pictus Hassk.

สกุล
Scindapsus
ชื่อพ้อง

Pothos argenteus W.Bull

Pothos argyraea J.J.Veitch 

Scindapsus argyraeus (J.J.Veitch) Engl.

Scindapsus pictus var. argyraeus (Engl.) Engl.

Scindapsus pictus var. oblongifolius Engl.

ชื่อวงศ์
ARACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้เลื้อยขนาดเล็ก เลื้อยได้ไกล 1-3 ม. ลำต้นกลม สีเขียว มีรากออกมาข้อ

ใบ เดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปหัวใจกว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-10ซม. ปลายใบแหลมโค้งลงไปด้านเดียว โคนใบเว้าซ้อนเหลื่อม แผ่นใบหนาสีเขียวอมเทา มีลายสีเทาเงินแต้มทั่วใบ ก้านใบสั้น

ดอก มักไม่พบช่อดอก

สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง,ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

อัตราการเจริญเติบโต:ช้า
ดินดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดดรำไร
น้ำปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง

ถิ่นกำเนิด

บังคลาเทศ บอร์เนียว จาวา มลายา ฟิลิปปินส์ สุลาเวสี สุมาตราประเทศไทย

การกระจายพันธุ์

กระจายทั่วไปในประเทศเขตร้อนชื้น

การปลูกและการขยายพันธุ์

ปักชำยอด

ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเกาะกับหลักหรือปลูกเป็นไม้กระถางแขวน

รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้